Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Nhớ Việt Bắc - Soạn tiếng việt lớp 3

   1. Người cán bộ về xuôi nhớ những gì ở Việt Bắc (dòng thơ 2)?

 • Về xuôi, người cán bộ nhớ “hoa và người” ở Việt Bắc. 

  2. Tìm những câu thơ cho thấy:

   a.   Việt Bắc rất đẹp

   b.  Việt Bắc đánh giặc giỏi

 • Đó là những câu thơ:

   a. Việt Bắc rất đẹp:

 • Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
 • Ngày xuân mơ nở trắng rừng
 • Ve kêụ rừng phách đổ vàng
 • Rừng thu trăng rọi hòa bình

   b. Việt Bắc đánh giặc giỏi:

 • Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây
 • Núi giăng thành lũy sắt dày
 • Rừng che bộ đội rừng vây quân thù

3. Vẻ đẹp của người Việt Bắc được thể hiện qua những câu thơ nào?

Được thể hiện qua những câu:

 • Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng
 • Nhớ người đan nón chuốt từng sợi dang
 • Nhớ cô em gái hái măng một mình
 • Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung

   NỘI DUNG CHÍNH: Ca ngợi vẻ đẹp của con người và núi rừng Việt Bắc trong lao động và chiến đấu.