Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Nhà Bố ở - Soạn tiếng việt lớp 3

     1. Quê Páo ở đâu? Những câu thơ nào cho biết điều đó?

     Quê Páo ở miền núi. Những câu thơ sau cho biết điều đó: “Ngọn núi ở lại cùng mây; Tiếng suối nhòa dần theo cây; Quanh co như Páo leo đèo; Gió như đĩnh núi bản ta; Nhớ sao đèo dốc quê nhà"

     2. Páo đi thăm bố ở đâu?

  • Páo đi thăm bố ở thành phố nơi bố đang công tác.

    3. Những điều gì ở thành phố khiến Páo thấy lạ?                          

  • Vế thành phố Páo cảm thấy nhiều điều mới lạ. Con đường rất rộng, sông thì sâu không lội qua được như những con suối ở quê. Người xe đi như gió thổi. Ngước lên mới thấy mái nhà. Nhà có rất nhiều cửa sổ, đường lên nhà theo thang gác vào trong ruột. 

   4. Những gì ở thành phố Páo thấy giống quê mình?

   Ở thành phố Páo thấy giống quê mình ở những điểm: Nhà cao giống như trải núi. Lên xuống thang gác như leo đèo, gió thổi vào các tầng cao giống như gió trên đỉnh núi. Tất cả những điều ấy gợi cho Páo nhớ quê nhà vô hạn.

  NỘI DUNG CHÍNH: Sự ngạc nhiên ngờ ngàng của một bạn nhỏ ở vùng núi lần đầu tiên xuống thành phố. Tuy rất thích nhưng bạn vần nhớ về quê nhà.