Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Người mẹ- Soạn tiếng việt lớp 3

   1. Kể lại vắn tắt chuyện xảy ra ở đoạn 1:

    “Có một bà mẹ thức suốt mấy đêm liền trông con mình ốm. Nào ngờ, vừa thiếp đi một lúc, Thần Chết đã bắt con bà đi. Tỉnh dậy, bà hớt hải gọi con. Thần Đêm Tối hiện lên bảo bà: “Thần Chết chạy nhanh hơn gió và chẳng bao giờ trả lại những người mà lão đã bắt đi! . Đà lão khẩn khoản xin Thần Đêm Tối chỉ đường để đuổi theo Thần Chết. Thương tình, Thần chỉ đường cho bà.

    2. Người mẹ dă làm gì để bụi gai chỉ đường cho bà?

  • Người mẹ đã làm theo yêu cầu của bụi gai: “Bà ôm ghì bụi gai vào lòng để sưởi ấm nó, mặc cho gai đâm thủng da thịt. Bụi gai đâm chồi nảy lộc và nở hoa giữa mùa đông giá.

   3. Người mẹ đã làm gì để hồ nước chỉ đường cho bà?

  • Người mẹ đã thực hiện theo yêu cầu của hồ nước: cho hồ nước đôi mắt của mình bằng cách “Khóc đến khi đôi mắt theo dòng lệ rơi xuống hồ, hóa thành hai hòn ngọc. Và bà đã được đưa đến nơi lạnh lẽo của Thần Chết.

    4. Chọn ý đúng nhất nói lên nội dung câu chuyện.

  • Em chọn ý (C): Người mẹ có thể hi sinh tất cả vì con.
  • NỘI DUNG CHÍNH: Tình thương bao la của người mẹ đối với con cái của mình.