Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Người liên lạc nhỏ - Soạn tiếng việt lớp 3

  1.  Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ gì?

   Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ bảo vệ cán bộ và dẫn đường đưa bác cán bộ đến một địa điểm mới.

   2. Vì sao bác cán bộ phải đóng vai một ông già Nùng?

   Bác cán bộ phải đóng vai một ông già Nùng là vì ở ngay tại vùng cách mạng đang hoạt động bí mật là vùng của người dân tộc Nùng ở, cán bộ đóng vai người Nùng để che mắt địch, dễ dàng đi lại hoạt động.

   3. Cách đi đường của hai bác cháu như thế nào?

   Cách đi đường của hai bác cháu rất cẩn thận khôn khéo. Kim Đồng đi trước một quãng, bác cán bộ (ông ké) lững thững theo sau.

   Nếu có điều gì bất trác (gặp địch chẳng hạn) Kim Đồng sẽ huýt sáo làm hiệu để cán bộ (ông ké) kịp tránh vào ven đường.

    4. Hãy điền những chi tiết nói lên sự nhanh trí và dũng cảm của Kim Đồng khi gặp địch.

   Đó là những chỉ tiết:

  + Đến quãng suối, vừa qua cầu thì gặp Tây đồn đem lính đi tuần. Kim Đồng bình tĩnh huýt sáo.

  + Khi địch hỏi thì Kim Đồng nói: “Đón thầy mo này về cúng cho mẹ ốm."

+ Trả lời xong, Kim Đồng quay lại gọi: “Già ơi! Ta đi thôi! về nhà cháu còn xa đấy!”

   NỘI DUNG CHÍNH: Ca ngợi sự mưu trí dũng cảm của ánh Kim Đồng trong một chuyến đi công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ được người cán bộ cách mạng