Đăng ký

Tập đọc: Người công dân số Một- soạn tiếng việt 5

Câu 1.Anh Lê giúp anh Thành việc gì?

   Anh Lê giúp anh Thành tìm việc làm Sài Gòn.

Câu 2. Những câu nói nào của anh Thành cho thấy anh luôn luôn nghĩ tới dân, tới nước?

 Đó là những câu:

   + Nếu chỉ cần miếng cơm manh áo thì tôi Phan Thiết cũng đủ sông...

   + Chúng ta là đồng bào. Cùng máu đỏ da vàng với nhau. Nhưng... anh có khi nào nghĩ đến đồng bào không?

   + Vì anh với tôi... chúng ta là công dân nước Việt... 

Câu 3. Câu chuyện giữa anh Thành và anh Lê nhiều lúc không ăn nhập với nhau. Hãy tìm những chi tiết thể hiện điều đó và giải thích vì sao như vậy.

   Những chi tiết cho thấy câu chuyện giữa anh Thành và anh Lê không ăn nhập với nhau.

      + Anh Lê gặp anh Thành và thông báo cho anh Thành biết mình đâ xin được việc làm cho anh Thành nhưng anh Thành thì không nói đến chuyện đó.

      + Anh Thành không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của anh Lê mà thường chuyến sang chuyện khác. Cụ thế là:

     + Anh Lê hỏi: Vậy anh vào Sài Gòn này làm gì?

     + Anh Thành đáp: Anh học trường Sa-xơ-lu Lô-ba... thì ờ... anh là người nước nào?

      + Anh Lê nói: Nhưng tỏi chưa hiếu vì sao anh thay đối ý kiên, không định xin việc làm ớ Sài Gòn này nữa.

      + Anh Thành trả lời: ...Vì đèn dầu ta không sáng bằng đèn Hoa kì. Đèn Hoa Kì lại không sáng bằng đèn tọa đăng. Hôm qua tôi đi xem chớp bóng lại thây ngọn đèn điện mới thật là sáng nhất. Sáng như ban ngày mà không có mùi, không có khói.

   * Giải thích: Vì mỗi người theo đuổi một ý nghĩ khác nhau. Anh Lê chỉ nghĩ đến việc làm, tiền lương và cuộc sống của bạn. Anh Thành lại nghĩ đến việc cứu nước, cứu dân.