Đăng ký

Tập đọc: Người con của Tây Nguyên

      1. Anh Núp được tỉnh cử đi đâu?

      Anh Núp được tỉnh cử đi dự Đại hội thi đua.  

     2. Ở đại hội về,anh Núp kể cho dân làng biết những gì?

     Anh Núp kể cho dân làng biết: Đất nước của mình bà rất mạnh. Mọi người bao gồm dân tộc Kinh, Thượng, gái, trai trẻ đều đoàn kết đánh giặc cứu nước.                                         

   3. Chi tiết nào cho thấy Đại hội rất khăm phục thành tích dân làng Kồng Hoa?

  • Đó là chi tiết: Núp được mời lên kể chuyện làng Kông Hoa. Nghe xong, nhiều người chạy lên đặt Núp trên vai, công kênh đi khắp nhà.                 

   4. Đại hội tặng dân làng Kông Hoa những gì? Khi xem những vật đó, thái độ của mọi người ra sao?     

  • Đại hội tặng dân làng Kông Hoa một cái ảnh Bok Hồ vác cuốc. đi làm rẫy, một bộ quần áo bằng luạ của Bok Hồ, một cây cờ thêu chữ,một huân chương cho cả làng, một huân chương cho Núp.

   - Khi xem những vật đó, thái độ của mọi người hết sức trân trọng xem đó là những tặng vật thiêng liêng. Ai nấy đều rửa tay sạch trước khi cầm lên xem từng thứ, coi đi coi lại mãi đến mãi nửa đêm

   NỘI DUNG CHÍNH: Ca ngợi anh hùng Núp và dân làng Kôito Hoa đã lập nhiều thành, tích trong kháng chiến chống Pháp