Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích - Soạn tiếng việt lớp 3

  Câu 1: Đại hội thể thao Ô-lim-pích có từ bao giờ?

   Đại hội thể thao Ô-lim-pích đã có từ gần ba nghìn năm trước ở nước Hi Lạp cổ.

   Câu 2: Tục lệ của Đại hội có gì hay?

  - Tục lệ của Đại hội có nhiều điều thú vị:

   Đại hội được tổ chức 4 năm một lần, vào tháng 7, kéo dài 5, 6 ngày. Trai tráng khắp nơi đổ về thành phố Ô-lim-pi-a thi các môn: chạy, nhảy, bắn cung, đua ngựa, ném đĩa, ném lao, đấu vật... Người đoạt giải được tấu nhạc chúc mừng và được đội vòng nguyệt quế. Trong thời gian diễn ra đại hội thì mọi cuộc xung đột phải

  Câu 3: Theo em, vì sao người ta khôi phục Đại hội thể thao Ô-lim-pích?

 - Vì Đại hội tạo điều kiện cho cốc dân tộc trên trái đất này thi đua luyện tập thể thao, tăng cường sức khỏe, gần gũi, hiểu biết lẫn nhau, sống thân thiện trên tinh thần hòa bình, hợp tác, hữu nghị.

 Nội dung bài: Đại hội Ô-lim-pích là đại hội thể thao của tất cả các dân tộc trên thế giới. Mục đích của đại hội là sự biểu hiện tình thân ái giữa các dân tộc, tạo điều kiện cho các dân tộc được gần gũi nhau hơn và chung sống trong hòa bình, hữu nghị.