Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Nắng phương Nam - Soạn tiếng việt lớp 3

      1. Uyên và các bạn đi đâu, vào dịp nào?

      Uyên cùng các bạn đi chợ hoa vào ngày 28 Tết.

      2. Nghe đọc thu Vân, các bạn ước mong điều gì?

      Nghe đọc thư Vân, các bạn ước mong gửi cho Vân được ít nắng phương Nam

      3. Phương nghĩ ra sáng kiến gì?

       Phương nghĩ ra sáng kiến gửi tặng Vân một cành mai.

     4. Vì sao các bạn chọn cành mai làm quà Tết cho Vân?

      Bởi vì cành mai chỉ nở vào những ngày Tết ở phương Nam. Và lại nó còn có ý nghĩa chở nắng phương Nam đến cho Vân trong những ngày Tết rét buốt phương Bắc và còn gợi cho Vân nhớ đến bạn bè ở phương Nam, làm cho tình cảm bạn bè thêm nồng ấm hơn.

    5. Chọn thêm một tên khác cho truyện.

   Ngoài ba tên truyện gợi ý ở SGK, em có thể chọn thêm “Món quà tinh bạn”; "Cành mai- tình bạn" “Một nhành mai nắng phương Nam"v.v...    

   NỘI DUNG CHÍNH: Tình bạn đẹp đẽ thắm thiết của thiếu nhi hai miền Nam - Bắc qua món quà một nhành mai gửi tặng trong ngày Tết