Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Một trường tiểu học ở vùng cao - Soạn tiếng việt lớp 3

   1. Ai dẫn khách đi thăm trường?

    Đó là Liên đội trưởng Sùng Tờ Dìn

   2. Bạn Dìn giới thiệu những gì về trường mình?

     Bạn Dìn đã kể cho khách biết nếp sống sinh hoạt ở trường nội trú của mình cho khách và dẫn khách đi tham quan phòng học bếp ăn, nhà ở... Cụ thể là:

   + Sáng thứ 2 các bạn đến trường mang gạo ăn một tuần. Chiều thứ bảy lại về. Nhà ai nghèo được xã giúp gạo.

   + Sáng học trên lớp, chiều làm bài. Ngoài giờ học thì hát múa văn nghệ, thể thao, trồng rau, nuôi gà.

  + Cuộc sống sinh hoạt ở nội trú rất vui vẻ nên ai cũng mong sớm đến thứ 2 để được đến trường gặp nhau.

   3. Em hãy giới thiệu một vài nét về trường em:

   Có thể phân chia theo tổ hoặc từng cặp để tập luyện cách giới thiệu. (Chú ý những nội dung cơ bản cần phải có đối với những trường không phải là nội trú. Trường nào học 2 buổi thì giới thiệu lịch học hàng ngày cả sáng, chiều. Trường nào chỉ học 1 buổi thì giới thiệu lịch học buổi ấy)

   NỘI DUNG CHÍNH: Mặc dù cuộc sống của học sinh miền núi còn gặp nhiều khó khăn nhưng các bạn rất chăm học, rất ngoan, yêu trường và sống với nhau thật vui vẻ, đầm ấm.