Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Một mái nhà chung - Soạn tiếng việt lớp 3

   Câu 1: Ba khổ thơ đầu nói đến những mái nhà riêng của ai?

    Khổ thơ đầu nói về mái nhà riêng của: chim, cá, dim, ốc của em và của bạn.

   Câu 2: Mỗi mái nhà riêng có nét gì đáng yêu?

   Mỗi mái nhà riềng đều có những nét rất đáng yêu:

   - Mái nhà của chim thì có nghìn lá biếc.

   - Mái nhà của cá thì có sóng xanh rập rình.

   - Mái nhà của dím thì ở sâu  trong lòng đất.

   - Mái nhà của ốc thì tròn vo bên mình.

   - Mái nhà của em thì có gấc đỏ phủ lên.   

   - Mái nhà của bạn thì có hoa giấy lợp hồng.

 Câu 3: Mái nhà chung của muôn vật là gì?

   Mái nhà chung của muôn vật là bầu trời xanh.

 Câu 4: Em muốn nói gì với những người bạn chung môt mái nhà?

   Em muốn nói cùng với những người bạn chung một mái nhà là hãy sống chan hòa, thân ái, thương yêu... để xây dựng một cuộc sống hòa bình hạnh phúc.

   Nội dung bài: Hãy sống chan hòa thân ái với nhau và bảo vệ mái nhà chung của mình là trái đất