Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Mè hoa lượn sóng - Soạn tiếng việt lớp 3

   Câu 1; Mè hoa sống ở đâu?

   - Mè hoa sống ở ao, ruộng, đìa.

  Câu 2: Tìm những từ ngữ tả mè hoa bơi lượn dưới nước.

   - Đó là những từ ngữ: ùa, giỡn, bơi, lượn.

   Câu 3: Xung quanh mè hoa còn những loài vật nào?

   Xung quanh mè hoa còn có những loài vật: cá chép, con tép, con cua.

    - Những câu thơ nào nói lên đặc điểm riêng của các loài vật?

   Đó là những câu thơ: Cá mè ăn nổi; Cá chép ăn chìm; Con tép lim dim; Con cua áo đỏ - cắt cỏ trên bờ.

   Câu 4: Hãy chỉ ra những hình ảnh nhân hóa mà em thích:

-  Đó là những hình ảnh: “Mè hoa ùa ra giỡn nước. Gọi chúng gọi bạn con tép lim dim, con cua áo đỏ, cắt cỏ trên bò ”.

  Nội dung bài: Cảnh sinh hoạt của các loài vật ở dưới nước cũng vui vẻ, náo nhiệt như cuộc sống của con người vậy.