Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Luôn nghĩ đến Miền Nam - Soạn tiếng việt lớp 3

   1. Chị cán bộ miền Nam thưa với Bác điều gì?

   Chị cán bộ miền Nam thưa với Bác về tinh thần quyết tâm đánh Mĩ của đồng bào chiến sĩ miền Nam: “Chúng cháu đánh giặc Mĩ đến một trăm năm cùng không sợ. Chỉ sợ một điều là Bác... trăm tuổi”.

   2. Câu nói đó thể hiện tình cảm của đồng bào miền Nam với Bác như thế nào?

   Câu nói đó thể hiện tinh thần quyết tâm đánh Mĩ của đồng bào miền Nam, không sợ hi sinh gian khổ, chỉ sợ là không được gặp Bác.

3. Tình cảm của Bác đối với đồng bào miền Nam thể hiện như thế nào?

  Bác luôn nghĩ về đồng bào miền Nam, quan tâm đến tình hình chiến sự ở miền Nam, mong tin chiến thắng để thực hiện ước vọng cao cả “Bắc Nam sum họp một nhà” để Bác được vào thăm đồng bào miền Nam trong một ngày gần nhất.

      NỘI DUNG CHÍNH: Tình cảm bao la của Bác Hồ dành cho đồng bào miền Nam và tình cảm yêu thương của đồng bào miền Nam đôi với Bác, đẹp và sâụ sắc như tình cảm cha con, ông cháu.