Đăng ký

Soạn bài Tập đọc : Lừa và ngựa - Soạn tiếng việt lớp 3

   1. Lừa khẩn khoản xin ngựa điều gì?

  • Lừa khẩn khoản xin ngựa mang giúp cho mình một ít đồ dạc.

   2. Vì sao ngựa không giúp lừa?

  • Vì ngựa ích kỉ chỉ biết nghĩ đến mình không quan tâm đến người khác.

   3. Câu chuyện kết thúc như thế nào?

 

    Câu chuyện kết thúc bằng cái chết của lừa. Và ngựa phái gánh lấy toàn bộ công việc chở đồ, lúc ấy ngựa mới ân hận hối tiếc về hành động thiếu giúp đỡ người khác nhưng đã quá muộn.

    4. Truyện này muốn nói với em điều gì?

  • Truyện này muốn nói với em một điều: trong cuộc sống cần phải biết quan tâm chia sẻ với nhau lúc vất vả cũng như lúc thảnh thơi sung sướng. Nếu không biết chia sẻ, giúp đờ người khác thì có lúc mình sẽ phải gánh chịu nỗi khó khôn vất vả, có khi làm hại cả chính mình.

   NỘI DUNG CHÍNH: Bạn bè sống với nhau phải biết quan tâm, giúp đỡ, bảo bọc cho nhau nhất là những lúc khó khăn. Nếu không, có khi sẽ làm hại chính mình.