Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà - Soạn tiếng việt lớp 3

    1. Bạn nhỏ làm những gì đỡ dần cho mẹ?

     Bạn nhỏ đã làm những việc: luộc khoai, cùng chị giã gạo, thổi cơm, nhổ cỏ vườn, quét sân, quét cổng.

    2.  Kết quả công việc của bạn nhỏ thế nào?

   Kết quả công việc của bạn nhỏ làm rất là tốt: khoai đã chín, gạo giã trắng tinh, cơm dẻo và ngon, cỏ ngoài vườn đã sạch, cổng nhà sạch sẽ được mẹ khen ngoan.

   3. Vì sao bạn nhỏ không dám nhận lời khen của mẹ?

    Bởi vì bạn nhỏ thấy mẹ vất vả khó nhọc ngày đêm, áo bạc màu vì mưa, tóc cháy vàng vì nắng và bao nhiêu nỗi khổ khác, con cái chỉ giúp đỡ mẹ chỉ chừng ấy việc chưa thấm vào đâu với công lao của mẹ nên bạn ấy không dám nhận lời khen.

    4. Em thấy bạn nhỏ có ngoan không? Vì sao?

    Em thấy bạn nhỏ rất ngoan. Vì biết nghe, lời mẹ, chủ dộng làm những công việc có thể làm được để giúp đỡ mẹ.

   NỘI DUNG CHÍNH: Bạn nhỏ rất yêu thương mẹ mình, muốn làm tất cả những công việc có thể làm được để đỡ đần mẹ, giúp mẹ vơi đi nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống.