Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Hai Bà Trưng- Soạn tiếng việt lớp 3

   Câu 1: Hãy nêu những tội ác của giặc ngoại xâm đối với nhân dân ta.

   - Đó là: chúng thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương màu mỡ, bắt dân ta lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai, khiến bao người thiệt mạng...

   Câu 2: Hai Bà Trưng có tài và chí lớn như thế nào?

   - Hai Bà Trưng đều giỏi võ nghệ và đều có chí giành lại non sông.

   Câu 3: Vì sao Hai Bà Trưng khởi nghĩa?

     Hai Bà Trưng dấy binh khởi nghĩa là vì Hai Bà vốn là người yêu nước thương dân, căm thù bọn giặc tàn bạo đã gây bao tội ác cho dán lành, lại giết hại ông Thi Sách - chồng bà Trưng Trắc.

   Câu 4: Hãy tìm những từ ngữ nói lên khí thế của đoàn quân khởi nghĩa.

    Đó là: “Ta sẽ mặc giáp phục thật đẹp... bước lên bành voi, đoàn quân rùng rùng lên đường, giáo lao, cung nỏ... cuồn cuộn tràn theo bóng voi. Tiếng trống đồng dội lên vòm cây đập vào sườn đồi”.

   Câu 6: Vì sao bao đời nay nhân dân ta tôn kính Hai Bà Trưng?

     Vì Hai Bà là hai vị anh hùng chống giặc ngoại xâm đầu tiền trong lịch sử nước nhà.

   * Nội dung chính: Bài văn đã nêu lên những tội ác của quân xâm lược và ca ngợi cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã đánh tan quân xâm lược, giải phóng đất nước ra khội ách đô hộ của ngoại bang.