Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Đơn xin vào đội - Soạn tiếng việt lớp 3

      1. Đơn này là của ai gửi cho ai? Nhờ đâu em biết điều đó?

  • Đơn này là của bạn Lưu Tường Vân gửi Ban phụ trách Đội và Ban chỉ huy Liên đội Trường Tiểu học Kim Đồng.
  • Em biết được điều đó là nhờ: người viết đơn tự giới thiệu về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, lớp học của mình và địa chỉ của tổ chức nơi lá đơn sẽ được chuyển đến.

      2. Bạn học sinh viết đơn để làm gì? Những câu nào trong đơn cho biết điều đó?

  • Bạn học sinh viết đơn để được xin vào Đội. Những câu sau cho em biết điều đó: “Em làm đơn này xin được vào Đội và xin hứa:
  • Thực hiện. 5 điều Bác Hồ dạyi
  • Tuân theo điều lệ Đội.
  • Giữ gìn danh dự Đội.

      3. Nêu nhận xét về cách trình bày đơn :

     a) Phần đầu đơn (từ đầu đến “Ban chỉ huy Liên đội”) viết những gì?

      Phần đầu đơn ghi rõ :

   - Tên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ở góc trái.

   - Địa điểm và ngày tháng năm viết đơn ở góc phải.

   - Tên đơn ở chính giữa.

   - Địa chỉ gửi đơn đến.

   b) Ba dòng cuối đơn viết những gì?

   Ba dòng cuối đơn ghi rõ :

   Người làm đơn - Chữ kí - Tên của người làm đơn