Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Cuốn sổ tay- Soạn tiếng việt lớp 3

      Câu 1: Thanh dùng sổ tay làm gì?

    Thanh dùng sổ tay để ghi chép các tư liệu cần thiết như , nội dung họp, các việc cần làm, những chuyện lí thú...

      Câu 2: Hãy nói một vài điều lí thú ghi trong sổ tay của Thanh?

     Đó là: Tư liệu về nước nhỏ nhất, dân số ít nhất, nước có diện tích lớn nhất, nước có dân số đông nhất.vv..  

    Câu 3: Vì sao Lân khuyên Tuấn không nên tự ý xem sổ tay của bạn?

     Lân khuyên Tuấn như vậy là vì: Trong cuộc sống, sinh hoạt cần phải biết tôn trọng nha. Không nên làm những điều ảnh hưởng đến người khác. Cuốn sổ tay của Thanh là vật sở hữu của Thanh, người khác không được tự ý sử dụng

  Nội dung bài: Dùng sổ tay để ghi những tư liệu cần thiết giúp cho sự hiểu biết của con người được mở rộng, phát triển. Đồng thời, bài đọc cũng cho ta thấy biết cách ứng xử đúng trong giao tiếp bạn bè sẽ tạo nên những tình cảm tốt đẹp cho cuộc sống.