Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng - Soạn tiếng việt lớp 3

   1.  Băng lăng đề dành bông hoa cuối cùng cho ai?

    Bằng 1 ăng để dành bông hoa cuối cùng cho bé Thơ.                                                                    

   2.  Vì sao bé Thơ nghĩ là mùa hoa đã qua?                                                             Bé Thơ nghĩ mùa hoa đã qua là vì bé nhìn lên cây không thấy bông hoa nào cả.

   3. Sẻ non đã làm gì để giúp đỡ hai bạn của mình?

  • Sẻ non bay về phía cành bằng lăng mảnh mai, đáp xuống làm cho cành hoa chao qua chao lại, bông hoa chúi hẳn xuống lot vào khung cửa nơi bé Thơ đang nằm và bé đã nhìn thầy hồng hoa.

   4. Mỗi người bạn của bé Thơ có điều gì tốt?

    Mỗi người bạn của bé Thơ đều có những đức tính tốt đẹp cả. Cây bằng lăng thì muốn để dành một bông hoa cho bé Thơ vui.

   Còn sẻ non mặc dầu bay chưa vững vẫn dũng cảm bay và đáp xuống cành hoa để giúp hai bạn của mình trông thấy nhau. Tóm lại họ đều là những người bạn tốt của nhau.

    NỘI DUNG CHÍNH: Ca ngợi tình cảm đẹp đẽ của những người bạn tốt, bé Thơ, sẻ non và hoa bằng lăng