Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Chiếc máy bơm- Soạn tiếng việt lớp 3

   Câu 1: Nông dân tưới nước cho ruộng nương vất vả như thế nào?

      Nông dân tưới nước cho ruộng nương vô cùng khó nhọc vất vả. Họ phải múc nước sông vào ống leo lên dốc cao tưới cho ruộng nương.

   Câu 2: Ác-si-mét nghĩ ra cách gì để giúp nông dân?

   Sau nửa tháng trời tính toán suy nghĩ, ông đã chế tạo ra được một chiếc máy bơm nước để dẫn nước lên cao tưới cho ruộng nương.

   Câu 3: Hãy tả lại chiếc máy bơm của Ấc-si-mét.

   Đó là một đường ống có hai cửa, một cửa dẫn nước từ ngoài sông vào, một cửa dẫn nước ra ruộng. Bên trong đường ống có một trục xoắn. Bằng cách làm quay trục xoắn, nước sông được dẫn lên cao.

   Nội dung bài: Từ việc cảm thông nỗi vất vả khó nhọc của người nông dân, nhà bác học Ác-si-mét đã nghiên cứu chế tạo được chiếc máy bơm nước đầu tiên của nhân loại, giúp người nông dân dỡ vất vả hơn trong sản xuất nông nghiệp.