Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Cái cầu - Soạn tiếng việt lớp 3

      Cậu 1:  Người cha trong bài thơ làm nghề gì?

      Người cha làm nghề xây dựng cầu đường. Em biết được như thế là nhờ câu thơ đã viết:

“Cha gửi cho con chiếc ảnh cái cầu

      Cha vừa bắc xong qua dòng sông sâu”.

      Câu 2: Từ chiếc cầu cha làm, bạn nhỏ nghĩ đến những gì?

   Từ chiếc cầu cha làm, bạn nhỏ liên tưởng đến chiếc cầu tơ nhện bắc qua chum nước, ngọn gió như chiếc câu giúp sáo sang sông, chiếc cầu lá tre giúp kiến sang ngòi, chiếc cầu tre lối sang bà ngoại êm như võng trên sông ru người qua lại, chiếc cầu bắc ra giữa ao nhà mà mẹ thường ra đó để đãi đỗ.

       Câu 3: Bạn nhỏ yêu nhất chiếc cầu nào? Vì sao?

     Bạn nhỏ yêu nhất chiếc cầu Hàm Rồng bắc qua sông Mã - chiếc cầu trong tấm ảnh mà cha bạn đã gửi cho bạn. Vì chiếc cầu ấy cha bạn đã góp công sức, tình cảm, trí tuệ xây dựng nên. Điều đó thể hiện bạn nhỏ rất yêu quí cha mình.

   Câu hỏi 4: Em thích câu thơ nào nhất? Vì sao? (Em có thể chọn bất kì câu thơ nào mà em cảm thấy thích nhất và giải thích được lí do mình thích câu thơ đó).  

  + Ví dụ; Em chọn câu;

“Yêu cái cầu tre lối sang bà ngoại”.

   Vì dây là chiếc cầu giúp em thường ngày được gần gũi bên ngoại mỗi lần qua cầu, em cảm thấy cầu như một cái võng ru thật êm ả và cũng thật thú vị.                                 

   * Nội dung bài: Bạn nhỏ rất yêu cha mình, tự hào về cha mình. Từ đó bạn xem những chiếc cầu có công cha đóng góp xây dựng nên là đẹp nhất, đáng yêu nhất.