Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Buổi học thể dục - Soạn tiếng việt lớp 3

      Câu 1:Các bạn trong lớp thực hiện bài thể dục như thế nào?

     Các bạn trong lớp thực hiện bài thể dục có vẻ rất nhẹ nhàng thoải mái, không có trở ngại gì: “Đê-rốt-xi và Cô-rét-ti leo như hai con khỉ, Ga-rô-nê leo dễ như không”.  

    Câu 2: Vì sao Nen-li được miễn tập thể dục?

   - Vì Nen-li bị tật từ nhỏ.                                                                     -

    Câu 3: Tìm những chi tiết nói lên quyết tâm của Nen-li.

   - Đó là những chi tiết: “Nen-li cố xin thầy được tập như mọi người. Mặt cậu đỏ như lửa, mồ hôi ướt đẫm trán. Cậu vẫn cố sức leo. Nen-li rướn người lên. Nen-li muốn đứng lên cái xà như những người khác”.

   Câu 4: Tìm thêm một tên thích hợp cho câu chuyện.

   - Em có thể đặt thêm các tên: Ý chí, nghị lực của Nen-li. Quyết tâm của cậu bé tật nguyền; Cậu bé Nen-li; Quyết bằng anh bằng Không chịu thua kém v.v...

   Nội dung bài: Ca ngợi ý chí, nghị lực của một cậu bé bị tật