Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Bận- Soạn tiếng việt lớp 3

   1. Mọi vật, mọi người xung quanh bé bận những việc gì?

   Mọi người mọi vật xung quanh bé đều rất bận, vì ai cũng làm việc cả với tinh thần sôi nổi hào hứng.

   Ví dụ: Trời thu - bận xanh, sông Hồng - bận chảy, cái xe - bận chạy, v.v.

   2.  Bé bận những việc gì?

  • Bé bận bú, bận chơi, bận ngủ, bận tập khóc cười, bận nhìn ánh sáng... bé cũng bận như mọi vật mọi người.

   3 . Vì sao mọi người, mọi vật bận mà vui?

  •  Bởi vì tất cả đều hoạt động, hoạt động làm cho cuộc sống vui hơn, đầm ấm hạnh phúc hơn.

     NỘI DUNG CHÍNH: Mọi người, mọi vật, kể cả bé thơ, tất cả đều bận, đều hoạt động để làm cho cuộc sống mỗi ngày mỗi hạnh phúc hơn.