Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Bài tập làm văn - Soạn tiếng việt lớp 3

      1. Cô giáo ra cho lớp đề văn thế nào?

  • Cô giáo ra cho lớp đề văn: “Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ”.

      2. Vì sao Cô-li-a thấy khó viết bài tập làm văn?

  • Cô-li-a thấy khó viết bài tập làm văn là vì lâu nay mọi việc nhà mẹ đều làm cả. Thỉnh thoảng, mẹ bận định nhờ Cô-li-a nhưng thấy Cô-li-a đang học, mẹ lại thôi. Do vậy Cô-li-a rất ít giúp mẹ nên gặp phải đề văn này cậu cảm thấy rất khó viết.

      3. Thấy các bạn viết nhiều, Cô-li-a làm cách gì để bài viết dài ra?

  • Thấy các bạn viết nhiều mà mình thì chưa viêt được gì, Cô- li-a bèn cố nhớ lại những việc mà thỉnh thoảng mình mới làm

      4. Vì sao khi mẹ bảo Cô-li-a đi giặt quần áo :

      a) Lúc đầu, Cô-li-a ngạc nhiên ?

      b) Sau đó, bạn ấy vui vẻ làm theo lời mẹ.

      a) Lúc đầu, nghe mẹ bảo mình đi giặt quần áo, Cô-li-a tròn xoe mắt tỏ vẻ rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ mẹ bảo Cô-li-a đi giặt quần áo và Cô-li-a cũng chưa bao giờ làm việc này.

      b) Sau đó, Cô-li-a vui vẻ làm theo lời mẹ, vì bạn ấy chợt nhớ ra mình đã viết điều ấy trong bài tập làm văn mà. Lời nói phải đi đôi với việc làm mà!

     NỘI DUNG CHÍNH: Câu chuyện đem đến cho ta một lời khuyên lời nói phải đi đôi với việc làm .