Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh - Soạn tiếng việt lớp 3

   Câu 1 Vì sao bà khách ao ước được gặp bác sĩ Y-éc-xanh?

   Là vì: Một phần ngưỡng mộ người đã tìm ra vi trùng dịch hạch, phần vì tò mò muốn biết điều gì khiến ông chọn cuộc sống ở nơi góc biển chân trời này để nghiên cứu những bệnh nhiệt đới.  

   Câu 2: Y-éc-xanh có khác gì so với trí tưởng tượng của bà?

   Y-éc-xanh khác xa với nhà bác học trong trí tưởng tượng của bà: Ông mặc bộ quần áo ka ki sờn cũ không là ủi, trông ông như một khách đi tàu ngồi toa hạng ba.

  Câu 3: Vì sao bà khách nghĩ là Y-éc-xanh quên nước Pháp?

    Vì bà khách thấy ông không có ý định trở về Pháp.

  Câu 4: Những câu nào nói lên lòng yêu nước của bác sĩ Y-éc-xanh

   Đó là những câu: Tôi là người Pháp. Mãi mãi tôi là công dân Pháp. Người ta không thể nào sống mà không có Tổ quốc.

Câu 5: Theo em, vì sao Y-éc-xanh ở lại Nha Trang?

   Vì theo cách nghĩ của ông (quan điểm sống của ông). Chúng ta đang sống chung trong một ngôi nhà: trái đất. Đã sống chung trong một ngôi nhà thì phải thương yêu và có bổn phận giúp đỡ lẫn nhau. Sống ở Pháp hay ở Việt Nam mà luôn cống hiến hết mình để giúp đỡ đồng loại thì đều được coi là yêu nước cả. Vả lại ông rất yêu Việt Nam, yêu cảnh vật, con người ở Nha Trang. Chỉ có ở Nha Trang tâm hồn ông mới được rộng mở, bình yên.

   * Nội dung bài: Ca ngợi lẽ sống cao đẹp của bác sĩ Y-éc-xanh. Coi tất cả các dân tộc trên thế giới này đều có chung một mái nhà sống phải yêu thương, giúp đỡ đồng loại. Vì thế Y-éc-xanh gấn bố với Việt Nam như chính ông đang ở trên đất Pháp vậy.