Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Ba điều ước - Soạn tiếng việt lớp 3

   1. Nêu ba điều ước cửa chàng thợ rèn?

   Đó là những điều:

   + Ước trở thành một vị vua.

  + Ước có nhiều tiền.

  + Ước được bay như mây để đi đây đi đó.

   2. Vì sao ba điều ước không đem lại hạnh phúc cho chàng?

   Vì cả ba điều ước ấy đều đem đến cho chàng một trạng thái chán nản, ăn không ngon ngủ không yên, ngắm cảnh đẹp mãi cũng hết hứng thú.

   3. Cuối cùng chàng hiểu điều gì mới đáng mơ ước?

   Cuối cùng chàng nghiệm ra rằng: “Sống có ích mới là điều đáng mơ ước”.

   4. Nếu em có ba điều ước, em sẽ ước những gì?

  Tùy thuộc vào suy nghĩ của cá nhân từng người, em có thể ước bất kì điều    gì mà mình thích, miễn sao những điều ước ấy đem lại hạnh phúc cho mọi người trong cộng đồng là được.

     Ví dụ: - Ước sao trên trái đất này không có chiến tranh.

   ước sao mọi người trên trái đất này đều có cơm ăn, áo mặc, đều được học hành, mọi người sống với nhau thuận hòa yên âm, v.v.. 

   NỘI DUNG CHÍNH: Con người chỉ thực sự cảm thấy hạnh khi mình sống có ích cho xã hội, được mọi người tin yêu quý trọng.