Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Âm thanh thành phố - Soạn tiếng việt lớp 3

    1. Hàng ngày anh Hải nghe thấy những âm thanh nào?

   Hằng ngày anh Hải nghe thấy: tiếng ve kêu, tiếng kéo lách cách của những người bán thịt bò khô, tiếng còi ô-tô xin đường, còi tàu hỏa, tiếng bánh sắt lăn trên đường ray, tiếng đàn vi-ô-lông, pi-a-nô.

    2. Tìm những từ ngữ tả âm thanh ấy?

   Đó là những từ:

   + Tiếng ve kêu rền rĩ.

   + Tiếng kéo lách cách.

   + Tiếng còi ô-tô xin đường gay gắt.

   + Tiếng còi tàu hỏa thét lên.

   + Tiếng bánh sắt tàu hỏa lăn trên đường ray ầm ầm.

   + Tiếng đàn vi-ô-lông.

   + Tiếng đàn pi-a-nô.

   3. Các âm thanh trên nói lên điều gì về cuộc sống của thành phố?

   Các âm thanh trên nói lên điều là cuộc sống ở thành phố rất sôi động, náo nhiệt, căng thẳng nhưng nhịp sống đang đi lên mỗi ngày và con người ở thành phố cũng có những giây phút thoải mái dễ chịu khi thưởng thức những bản nhạc êm ả thánh thót của tiếng đàn.

   NỘI DUNG CHÍNH: Sự náo nhiệt ồn ã và nhịp sống đang từng giờ từng phút chuyển mình đi lên của một thành phố thủ đô.