Đăng ký

Soạn bài Thánh Gióng- Tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước bộ Cánh Diều ngắn gọn

Soạn bài Thánh Gióng- Tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước bộ Cánh Diều ngắn gọn

      Cùng CungHocVui soạn bài Thánh Gióng - Tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước bộ Cánh Diều ngắn gọn trong chương trình ngữ văn 6 mới. Để hiểu rõ về tình yêu nước được bàn luận trong đó và hiểu hơn về nội dung của bài văn, chuẩn bị bài kỹ càng trước khi đến lớp.

 Soạn bài Thánh Gióng - Tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước- CungHocVui

Soạn bài Thánh Gióng Tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước ngắn gọn

Đọc hiểu văn bản: Thánh Gióng- Tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước ngắn gọn

1. 

- Phần 1, khẳng định Thánh Gióng vào chủ đề chiến đấu với kẻ thù để cứu nước. 

2. 

- Ý nghĩa: báo trước một người phi thường hoàn toàn khác với những người khác. Làm lên những điều phi thường chưa từng có.

3.

- Chấp nhận kẻ thù. Chứng minh sự phát triển của Gióng cũng là từ sức mạnh, từ tình yêu quê hương đất nước, tinh thần của nhân dân.

4.

- Phần 4 tập trung phân tích nội dung Thánh Gióng chiến đấu với kẻ thù

5. Nội dung chính trong phần 5 Thánh Gióng- tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước

 + Gióng phi ngựa đến chân núi, cởi áo giáp sắt rồi bay về trời

 + Tàn dư của câu chuyện Thánh Gióng

 Soạn bài Thánh Gióng - Tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước- CungHocVui

Soạn bài Thánh Gióng- Tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước

6 trang 82 sách Cánh Diều ngữ văn 6 tập 1

+ Bất tử hóa: sống mãi mãi

+ Gióng hóa: nghĩa là Giồng biến thành, như một vị thần sử dụng phép thuật

7. 

- Bằng chứng cho thấy Gióng để lại các chứng cứ sau:

  • Vệt của con ngựa phun ra lửa làm cho màu của tre đằng sau màu ngà vàng, chân ngựa được hình thành thành ao và hồ

  • Hội Gióng

  • Bảo tàng thiên nhiên, bảo tàng lịch sử, bảo tàng văn hóa về Gióng

Trả lời câu hỏi soạn Thánh Gióng tượng đài vĩnh cửu đại diện cho lòng yêu nước dân tộc ngắn gọn

Bài 1 trang 82 sách Cánh Diều ngữ văn 6

Văn bản viết về: "Thánh Gióng là một tượng đài vĩnh cửu đại diện cho lòng yêu nước dân tộc".

Vấn đề đó được nêu chung ngay từ tiêu đề của bài viết

Truyền thuyết về Thánh Gióng: Thánh Gióng là hiện thân của sức mạnh tự nhiên và con người, sức mạnh đó được hòa giải và kết tinh thành sức mạnh to lớn để hạ gục tất cả kẻ thù lớn. Bên cạnh đó, truyền thuyết cũng kể về sức mạnh tiềm năng, ẩn sâu bên trong những con người kỳ dị

2. 

Phân tích các chi tiết nổi bật để làm rõ điểm: "Thánh Gióng - tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước"

3.

Thuyết phục người đọc thông qua các lập luận và bằng chứng sau đây:

 + Xây dựng các nhân vật phi thường thông qua tình yêu, sự tôn trọng và niềm tin rằng một nhân vật kỳ lạ đã ra đời

 + Giồng lớn lên từ sức mạnh, từ tình yêu quê hương đất nước của nhân dân

 + Dừng cuộc chiến đấu bảo vệ Đất nước

 + Hình ảnh bất tử của Giồng

4. Đoạn văn (khoảng 4 - 5 dòng) về hình tượng Thánh Gióng có sử dụng các thành ngữ cho sẵn

Hình ảnh Thánh Gióng với nhiều màu sắc huyền diệu, huyền thoại, nhưng là biểu tượng của lòng yêu nước và sức mạnh của nhân dân ta chống lại quân xâm lược nước ngoài. Người anh hùng độc nhất vô nhị đó được sinh ra từ con người, được nhân dân nuôi dưỡng, thể hiện quan điểm và ước mơ của nhân dân ta về mô hình lý tưởng của một anh hùng chống lại quân xâm lược nước ngoài, là sức mạnh của sự kết hợp giữa con người và thiên nhiên, với cả vũ khí nguyên thủy và hiện đại.