Đăng ký

Soạn bài Tìm hiểu chung về văn bản hành chính - Ngắn gọn nhất

423 từ Soạn bài
Đề bài

I. Thế nào là văn bản hành chính:

1. Đọc các văn bản (trang 107, SGK Ngữ văn 7 tập 2)

2.

Hướng dẫn giải

câu hỏi:

a. Người ta viết các văn bản thông báo, đề nghị và báo cáo khi:

* Thông báo:

- Truyền đạt thông tin từ cấp trên xuống cấp dưới hoặc thông tin cho công chúng rộng rãi đều biết.

* Kiến nghị:

- Đề đạt nguyện vọng lên cấp trên hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

* Báo cáo:

- Chuyển thông tin từ cấp dưới lên cấp  trên.

b. Mục đích của mỗi văn bản:

* Thông báo:

- Phổ biến thông tin thường kèm theo hướng dẫn và yêu cầu thực hiện.

* Đề nghị:

- Trình bày nguyện vọng, thường theo lời cảm ơn.

* Báo cáo:

- Tập hợp những công việc đã làm được để cấp trên biết, thường kèm theo số liệu, tỉ số phần trăm…

c. Giống nhau: đều có tính khuôn mẫu (viết theo mẫu, ai cũng viết được, từ ngữu giản dị và dễ hiểu).

   Khác nhau: về mục đích, nội dung và yêu cầu.

* Các văn bản truyện thơ có đặc điểm:

- Thường có sự sáng tạo của tác giả

- Chỉ các nhà thơ, nhà văn mới viết được.

- Các từ ngữ thường gợi ra liên tưởng, tưởng tượng, cảm xúc.

d. Loại văn bản tương tự: đơn từ, biên bản, hợp đồng…

3. Đặc điểm của văn bản hành chính: dùng để truyền đạt thông tin, đề đạt nguyện vọng, sơ kết hoặc tổng kết những việc đã làm.

II. LUYỆN TẬP:

   Tình huống viết loại văn bản hành chính:

1. Văn bản thông báo.

2. Văn bản báo cáo.

4. Đơn từ

5. Đề nghị.

shoppe