Đăng ký

Ôn tập cuối học kì 2- tiết 1

Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

Câu 2. Lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể theo những yêu cầu sau:

a)   Câu hỏi của chủ ngữ hoặc vị ngữ.

b)   Cấu tạo của chủ ngữ hoặc vị ngữ.

M: Kiểu câu "Ai làm gì ?"

Thành phần câu Đặc điểm

Chủ ngữ

Vị ngữ

Câu hỏi

Ai ?, Cái gì ?, Con gì ?

Làm gì ?

Cấu tạo

-  Danh từ, cụm danh từ

-  Đại từ

Động từ, cụm động từ

                 KIỂU CÂU " AI THẾ NÀO?"

Thành phần câu

Đặc điếm

Chủ ngữ

Vị ngữ                   

a) Câu hỏi

Ai (cái gì, con gì)?

Thế nào?

b) Cấu tạo

- Danh từ, cụm danh từ

- Tính từ, cụm tính từ           

 

- Đại từ

- Động từ, cụm động từ       

Ví dụ               

 - Quyến sách

 - Anh ấy

 - rất đẹp

 - đang học bài

     

 

        KIỂU CÂU “AI LÀ GÌ?

Thành phần câu

Đặc điểm

                Chủ ngữ

           Vị ngữ

a) Câu hỏi

Ai (cái gì, con gì)?

Thế nào?

b) Cấu tạo

- Danh từ, cụm danh từ

- Danh từ, cum (lanh từ

Ví dụ

 - Anh Hùng

 - Chiếc xe

 - Con trâu

 - là sinh viên

 - là phương tiện đi lại

 - là đầu cơ nghiệp