Đăng ký

Soạn bài Luyện từ và câu(Tuần 4)- Soạn tiếng việt lớp 3

   Câu 1:  Tìm những từ ngữ chỉ gộp những người trong gia đình.

    Đó là những từ sau:

   Ông bà, bố mẹ, chú bác, cô chú, cậu dì, cậu mợ, chú thím, dì dượng, ông cháu, bà cháu, bác cháu, chú cháu, cô cháu, dì cháu, cậu cháu, anh em, chị em, v.v...

   Câu 2: Xếp các thành ngữ, tục ngữ sau vào nhóm thích hợp.

   a. Con hiền cháu thảo.

   b. Con cái khôn ngoan, vẻ vang cha mẹ.

   c. Con có cha như nhà có nóc.

   d. Con có mẹ như măng ấp bẹ..

   e. Chị ngã em nâng.

   g)                                                 Anh em như thể chân tay

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.

 Cha mẹ đồi với  con cái

Con cái đối với ông bà, cha mẹ

Anh chị em đối với nhau

 

 

 

............................

 

 

 

 

 

Cha mẹ đối với con cái

Con cái đối với ông bà, cha mẹ

Anh chị em đối với nhau 

c) Con có cha như nhà có nóc

d)  Con có mẹ như măng ấp  bẹ

 a)Con hiền, cháu thảo

 b) Con cái khôn ngoan, vẻ vang cha mẹ

 e) Chị ngã em nâng 

 g) Anh em như thể chân tay

 Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần. 

 

 

   Câu 3: Dựa theo các bài tập đã học ở tuần 3 tuần 4, hãy đặt câu theo mẫu: ai là gì? để nói về:

   a. Bạn Tuấn trong truyện Chiếc áo len.

   b. Bạn nhỏ trong bài thơ Quạt cho bà ngủ.

   c. Bà mẹ trong truyện Người mẹ.

   d. Chú chim sẻ trong truyện Chú sẻ và bồng hoa bằng lăng 

   Em có thể lần lượt giải bài tập theo các bước sau:

   a - Ai là đứa con ngoan? Trả lời cho câu hỏi “ai”?

   Tuấn là gì? Trả lời cho câu hỏi “là gì”?

   Đặt câu:

   - Tuấn là đứa con ngoan.

   - Tuấn là người anh biết thương yêu chiều chuộng em gái.

   - Tuấn là đứa con hiếu thảo.

   - Tuấn là đứa con hiếu thảo với cha mẹ.

   b. - Ai  là cô bé rất  hiếu thảo? Trả lời câu hỏi “ai”?

     - Bạn nhỏ là gì? Trả lời câu hỏi  “là gì?”

   Đặt câu:

   - Bạn nhỏ là cô bé hiếu thảo.

   - Bạn nhỏ là một đứa cháu rất thương yêu bà.

   - Bạn nhỏ là một cô bé rất ngoan.

c.  - Ai là người rất tuyệt vời?" Trả lời câu hỏi “ai”?

   -  Bà mẹ là gì? Trả lời câu hỏi “là gì?”

   Đăt câu:

   - Bà mẹ là người rất tuyệt vời.

 -   Bà mẹ là người rất thương yêu con.

  - Bà mẹ là người sẵn sàng hi sinh vì con

d. - Ai là người bạn rất đáng yêu? Trả lời câu hỏi "ai"

  -  Sẻ non là gì? Trả lời câu hỏi “là gì?” hỏi

 Đặt câu:

  - Sẻ non là người bạn rất đáng yêu.

  - Sẻ non là người bạn cực kì tốt bụng.

   - Sẻ non là người bạn tốt.