Đăng ký

Soạn bài Luyện từ và câu(Tuần 34) - Soạn tiếng việt lớp 3

 

    Câu 1: Theo em, thiên nhiên đem lại cho con người những gì?

- Theo em thiên nhiên đem lại cho con người vô vàn những điều mà thiên nhiên có để phục vụ cho cuộc sống con người. Cụ thể:

   a/ Trên mặt đất: Thiên nhiên đã ban phát sông núi, ao hồ, ruộng đồng, cây cối... cho con người. Chính nhờ đó mà con người được sống và phát triển không ngừng.

   b/ Trong lòng đất: Thiên nhiên tàng trữ những mỏ kim loại như mỏ dầu, mỏ than, mỏ vàng, mỏ thiếc... để con người khai thác làm giàu, làm đẹp cho cuộc sống của chính mình.

   Câu 2:Con người đã làm gì để thiên nhiên đẹp thêm, giàu thêm?

   - Con người đã dùng những thứ thiên nhiên ban tặng để xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Cũng chính những điều con người làm ra (nhà cửa, trường học, bệnh viện, côìig trường, xí nghiệp, các công trình văn hóa, lịch sử v.v...) sẽ làm cho thiên nhiên giàu đẹp thêm.

   Câu 3: Em chọn dấu chấm hay dấu phẩy điền vào ô trống trong đoạn văn đã cho như sau:

   “Tuấn lên bảy tuổi [.] Em rất hay hỏi [.] Một lần[,]  em hỏi bố:

  - Bố ơi, con nghe nói trái đất quay xung quanh mặt trời. Có đúng thế không, bố?

   Đúng đấy [,] con ạ! - Bố Tuấn đáp.

  - Thế ban đêm không có mặt trời thì sao?”.