Đăng ký

Soạn bài Luyện từ và câu(Tuần 31)- Soạn tiếng việt lớp 3

   Câu 1. 2: Em có thể kể tên một số nước mà em biết (đọc trền bản đồ thế giới hoặc quả địa cầu) rồi ghi vào tập các nước đó:

  Ví dụ: Nga, Trung Quốc, Mĩ, Thái Lan, Xin-ga-po, Lào, Căm- pu-chia, In-đô-nê-xi-a...

  Câu 3:Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu văn như sau:

   a/ Bằng những động tác thành thạo [, ] chỉ trong phút chốc ba cậu bé đã leo lên đỉnh cột.

   b/ Với vẻ mặt lo lắng [, ] các bạn trong lớp hồi hộp theo dõi Nen-li.

  c/  Bằng một sự cố gắng phi thường [, ] Nen-li đã hoàn thành bài thể dục.