Đăng ký

Soạn bài Luyện từ và câu(Tuần 29) - Soạn tiếng việt lớp 3

   Câu 1: Bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “bằng gì?” trong các câu đã cho là:

   a/ bằng vòi.

   b/ bằng nan tre dán giấy bóng kính.

   c/ bằng tài năng của mình.

   Câu 2:  Em có thể trả lời các câu hỏi đã cho như sau:

   a/ Hằng ngày em viết bài bằng bút mực.

   b/ Chiếc bàn em ngồi học được làm bằng gỗ ván ép.

   c/ Cá thở bằng mang.

   Câu 3: Trò chơi: Em có thể đặt câu hỏi và trả lời có cụm từ “băng gì?” như sau:

   - Cậu đi học bằng gì? (bằng xe đạp)

   - Cặp sách của cậu làm bằng gì? (bằng da thuộc)

   - Mái nhà của cậu lợp bằng gì? (bằng tôn)

   - Cậu ăn cơm bằng gì? (bằng tô và thìa (muỗng) hoặc bằng bát (chén) và đũa)

   Câu 4; Em chọn các dấu câu điền vào chỗ trống trong các câu đã cho như sau:

   a/ Một người kêu lên: “Cá heo!”                                           

   b/ Nhà an dưỡng trang bị cho các em những thứ cần thiết: chăn màn, giường chiếu, xoong nồi, ấm chén pha trà...

   c/ Đông Nam Á gồm mười một nước là: Brunây, Cam-pu-chia, Đông Ti-mo, In-đô-nê-xi a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Thái Lan, Việt Nam, Xin-ga-po.