Đăng ký

Soạn bài Luyện từ và câu(Tuần 23)- Soạn tiếng việt lớp 3

 Hướng dẫn: Đọc bài thơ “Đồng hồ báo thức” nắm chắc nội dung làm cơ sở để trả lời các câu hỏi số (1), và số (2) như sau: 

   Câu 1:                          

    a/ Trong bài thơ trên, những vật nào được nhân hóa?

    Trong bài thơ “Đồng hồ báo thức”, những vật được nhân hóa là: Kim giờ, kim phút, kim giây, cả ba kim.

      b/ Những vật ấy được nhân hóa bằng cách nào?

   Bằng cách: được gọi bằng bác, anh, bé giống như gọi con người. Và dùng những từ ngữ chỉ hoạt động, trạng thái của người dể mò tà trạng thái, hoạt động của các sự vật ấy: “Thận trọng nhích từng  từng li, lầm tí đi từng bước, từng bước, tinh nghịch chạy vút lên trước hàng, cùng tới đích, rung một hồi chuông vang”.

 

   c/ Em thích hình ảnh nào? Vì sao?

  - Em thích hình ảnh “Bé Kim giây tinh nghịch chạy vút lên trước  hàng” thể hiện sự nhí nhảnh, hồn nhiên của tuổi thơ.

       Câu 2: Trả lời câu hỏi như sau:

   a/ Bác kim giờ thận trọng nhích về phía trước từng li, từng li.

   b/ Anh Kim phút lầm lì đi từng bước, từng bước,

   c/ Bé Kim giây tinh nghịch chạy vút lên trước hàng.

    Câu 3: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm, như sau:

   a/ Trương Vinh Kí hiểu biết như thế nào?

   b/ Ê-đi-xơn làm việc như thế nào?

   c/ Hai chị em nhìn chú Lí với thái độ ra sao?

   d/ Tiếng nhạc nổi lên như thế nào?