Đăng ký

Luyện từ và câu; Từ nhiều nghĩa- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Trong những câu sau, câu nào các từ mắt, chân, đầu mang nghĩa gốc và trong những câu nào, chúng mang nghĩa chuyển?

a. Mắt:

   - Đôi mắt của bé mở to

   - Quả na mở mắt

b. Chân

   - Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân

   - Bé đau chân

c. Đầu

   - Khi viết, em đừng ngoẹo đầu

   - Nước suối đầu nguồn rất trong

 

 a)   Đôi mắt của bé mở to. (mang nghĩa gốc)

      Quả na mở mắt. (mang nghĩa chuỵển)

b)  Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân, (mang nghĩa chuyển)

     Bé đau chân, (mang nghĩa gốc)

c)  Khi viết, em đừng ngoẹo đầu. (mang nghĩa gốc)

     Nước suối đầu nguồn rất trong, (mang nghĩa chuyển)

Câu 2. Các từ chỉ bộ phận cơ thể người và động vật thường là từ nhiều nghĩa. Hãy tìm một số ví dụ về sự chuyển nghĩa của những từ sau: “lưỡi”, “miệng”, “cổ”, “tay”, “lưng”

    - Lưỡi: lưỡi cày, lưỡi liềm, lưỡi dao...

   - Miệng: miệng hố , miệng giếng, vết thương đã kín miệng...

   - Cổ: cổ chai, cổ lọ, cổ bình, cổ tay, cổ áo...

   - Tay: tay áo, tay quay, tay vợt, Jtay súng...

   - Lưng: lưng đồi; lưng núi; làng quay lưng ra đồng, mặt hướng về dòng sông