Đăng ký

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Tìm và phân tích cấu tạo của câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến trong mẩu chuyện vui sau:

                                             Người lái xe đãng trí

   Một người đàn ông hốt hoảng gọi điện tới đồn công an :

  -  A lô ! Xin các anh đến giúp tôi ngay ! Tôi đã khoá cửa xe cẩn thận nhưng bọn trộm vẫn đột nhập vào xe của tôi. Bọn bất lương ấy không chỉ ăn cắp tay lái mà chúng còn lấy luôn cả bàn đạp phanh. Thật không thể tưởng tượng nổi !

   Lát sau, khi hai cảnh sát vừa được phái đi thì trực ban của đồn lại nhận được một cú điện thoại :

  -  Xin lỗi vì đã làm phiền các anh. Hoá ra tôi ngồi nhầm vào hàng ghế sau.

                                                                                          Theo báo MỰC TÍM

 

Bọn bất lương ấy//  không chỉ ăn cắp tay lái mà chúng// còn lấy luôn cả bàn đạp

      CN1                         VN1                               CN2                         VN2

phanh

   Các từ chi quan hệ tăng tiến:      không chĩ ... mà ... còn ...

Câu 2. Tìm quan hệ từ thích hợp với mỗi chỗ trống :

   a)  Tiếng cười ... đem lại niềm vui cho mọi người ... nó còn là một liều thuốc trường sinh.

   b)  ... hoa sen đẹp ... nó còn tượng trưng cho sự thanh khiết của tâm hồn Việt Nam.

   c)  Ngày nay, trên đất nước ta, ... công an làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an ninh...mỗi một người dân đều có trách nhiệm bảo vệ công cuộc xây dựng hoà bình.

   a) Tiếng cười không chỉ đem lại niềm vui cho mọi người mà nói còn là một liều thuốc trường sinh.

   b) Không những họa sen đẹp mà nó còn tượng trưng cho sự lí thanh khiết của tâm hồn Việt Nam.

   c) Ngày nay, trên đất nước tạ không chỉ công an làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự an ninh mà mỗi người dân đều có trách nhiệm bảo vệ công cuộc xây dựng hòa bìrih.