Đăng ký

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Trong những câu ghép dưới đây, các vế câu được nối với nhau bằng những từ nào ?

a)  Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi.

                                                                    THẠCH LAM

b) Chiếc xe ngựa vừa đậu lại, tôi đã nghe tiếng ông từ trong nhà vọng ra.

                                                                     NGUYỄN QUANG SÁNG

c)  Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rõ.

                                                                    TRẦN HOÀI DƯƠNG

   a) chưa...đã              

   b) vừa...đã        

   c) càng...càng       

Câu 2. Tìm các cặp từ hô ứng thích hợp với mỗi chỗ trống:

a)  Mưa ... to, gió... thổi mạnh.

b) Trời ... hửng sáng, nông dân ... ra đồng.

c)  Thuỷ Tinh dâng nước cao ..., Sơn Tinh làm núi cao lên ...

   a) Mưa càng to, gió càng thổi mạnh.

   b) Trời vừa hửng sáng, nông dân đã ra đồng (có thề thay “chưa”, “mới” vào “vừa”).

   c) Thủy Tinh dâng nước cao bao nhiêu, Sơn Tỉnh làm núi cao lên bây nhiêu.