Đăng ký

Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo-soạn văn 7

1,368 từ Văn mẫu

Câu 1. Hãy nêu một tình huống thường gặp trong cuộc sống mà em cho là phải làm văn bản đề nghị và một tình huống phải viết báo cáo (không lặp lại các tình huống đã có trong sách giáo khoa).

   - Trường hợp cần làm văn bản đề nghị: Có hai cánh cửa sổ của lớp bị vỡ kính nên mỗi khi mưa lớn nước thường tạt vào lớp, ảnh hưởng tới việc học tập của học sinh, lớp cần làm giấy đề nghị nhà trường cho sửa chữa gấp.

   - Trường hợp cần làm văn bản báo cáo: Nhà trường đề ra kế hoạch hoạt động hè. Khi hết hè, các lớp cần làm báo cáo về tình hình hoạt động hè và các kết quả đã đạt được.

Câu 2. Từ tình huống cụ thể đó, hãy viết một văn bản đề nghị và một văn bản báo cáo (chuẩn bị ở nhà để trình bày trước lớp).

                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                           Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2018

                                                                BÁO CÁO 

                      Về kết quả học tập và lao động của lớp 7A năm học 2017-2018

   Kính gửi: Ban giám hiệu Trường THCS Đoàn Thị Điểm

   Năm học 2017 - 2018 vừa qua, tập thể lớp 7A đã có những kết quả học tập tích cực và hiệu quả. Cụ thể

A. NHẬN XÉT CÁC MẶT

1. Học tập:

-  Các bạn trong lớp đi học đúng giờ, thực hiện đúng các quy định của nhà trường, nghiêm túc trong học tập.

-  Học bài và làm bài đầy đủ. Có ý thức xây dựng bài khi học bài mới. 

-  Kết quả: Cả lớp có 16 bạn đạt danh hiệu học sinh giỏi, 20 bạn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, 2 bạn là học sinh trung bình, không có học sinh yếu, kém.

2. Lao động:

- Các bạn tham gia tích cực các buổi lao động của trường, lớp

- 2 bồn hoa của lớp được đánh giá chăm sóc tốt, đẹp

B. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG:

   1 - Tập thể lớp 7A

   2 - Cá nhân: Các bạn Minh Thu, Hoàng Thiện, Hoàng Long

                                                                                               Thay mặt lớp A

                                                                                                Lớp trưởng

                                                                                           (Kí và ghi rõ họ tên)

Câu 3. Chỉ ra những chỗ sai trong việc sử dụng các văn bản sau đây:

a) Do hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, một học sinh đã viết báo cáo xin nhà trường miễn giảm học phí.

b) Thầy, cô giáo chủ nhiệm cần biết những công việc tập thể lớp đã làm để giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Một học sinh thay mặt lớp  đã viết giấy đề nghị với thầy, cô giáo chủ nhiệm về những việc làm trên.

c) Cả lớp đều khâm phục tinh thần giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ của bạn H. Bạn ấy xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Lớp trrường thay mặt lớp viết đơn xin Ban Giám hiệu nhà trường biểu dương, khen thưởng bạn H.

   Chỗ sai trong việc sử dụng các văn bản sau:

   a) Muốn xin trường miễn học phí thì viết văn bản đề nghị không viết báo cáo.

   b) Trường hợp thứ hai này cần viết báo cáo gửi lên thầy, cô giáo chủ nhiệm, không viết văn bản đề nghị.

   c) Trường hợp thứ ba, lớp trưởng cần viết giấy đề nghị nhà trường khen thưởng bạn H.