Đăng ký

Lập bảng tóm tắt các giai đoạn lịch sử trong sự phát triển của khu vực Đông Nam Á đến giữa thế kỉ XIX.

Đề bài

Lập bảng tóm tắt các giai đoạn lịch sử trong sự phát triển của khu vực Đông Nam Á đến giữa thế kỉ XIX?

Hướng dẫn giải

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 46, 47, 48 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Bảng tóm tắt các giai đoạn lịch sử trong sự phát triển của khu vực Đông Nam Á đến giữa thế kỉ XIX:

Giai đoạn

Nội dung chính

Thế kỉ VII - X

Hình thành các quốc gia phong kiến dân tộc: Vương quốc Cam-pu-chia của người Khơ-me, Vương quốc của người Môn, người Miến ở hạ lưu sông Mê Nam, của người In-đô-nê-xi-a ở Xu-ma-tơ-ra và Gia-va,…

Thế kỉ X - XIII

Thời kì phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á.

Nửa sau thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX

Đông Nam Á bước vào giai đoạn suy thoái, trở thành thuộc địa của chủ nghĩa tư bản phương Tây.

Giai đoạn

Nội dung chính

Thế kỉ VII - X

Hình thành các quốc gia phong kiến dân tộc: Vương quốc Cam-pu-chia của người Khơ-me, Vương quốc của người Môn, người Miến ở hạ lưu sông Mê Nam, của người In-đô-nê-xi-a ở Xu-ma-tơ-ra và Gia-va,…

Thế kỉ X - XIII

Thời kì phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á.

Nửa sau thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX

Đông Nam Á bước vào giai đoạn suy thoái, trở thành thuộc địa của chủ nghĩa tư bản phương Tây.