Đăng ký

Kể lại một chuyện lạ mà em nhớ mãi

423 từ

Kể lại một chuyện lạ mà em nhớ mãi

Ngày xưa vua Hen-ri IV nước Pháp hay cưỡi ngựa đi săn trong rừng. Có một lần nhà vua mải miết theo dấu chân thú đi sâu vào rừng xa. Đến cạnh con suối, Hen-ri gặp một người tiều phu đang ngồi nghỉ. Vua thân mật hỏi:

- Anh đang làm gì đó? Ngồi chơi hay ngồi chờ đợi ai?

- Thưa ông, tôi đang chờ xem vua Hen-ri đi qua. Người cưỡi ngựa, cặp mắt nheo lại, nhẹ bảo:

- Tôi cũng muốn được xem Vua đây. Anh hãy cùng tôi đi tìm nhà Vua may ra mới được gặp. Tiều phu vui vẻ leo lên ngựa ngồi sau lưng người lạ mặt. Hai người trò chuyện thân mật lắm. Gã tiều phu băn khoăn hỏi:

- Nhưng làm sao để biết rõ ai là vua Hen-ri?

- Ồ, dễ thôi mà. Anh hãy để ý, trước đám đông, người đội mũ chính là nhà Vua đó. Chỉ một lát sau, hàng trăm kị mã kéo đến. Họ xuống ngựa, tất cả đều ngả mũ, cúi đầu. Bấy giờ, người lạ mặt ngoảnh lại, hỏi nhỏ gã tiều phu:

- Thế nào? Anh đã biết ai là Vua chưa? Tiều phu thật thà nói:

- Đúng là ông hay tôi là vua. Vì ở đây chỉ còn hai chúng ta còn đội mũ mà thôi.

- Đúng là cả anh và tôi đều đội mũ.

shoppe