Đăng ký

Kể lại cuộc đời và 12 kì công của Hê - ra - klex trong Thần thoại Hi Lạp

1,333 từ

Kể lại cuộc đời và 12 kì công của Hê-ra-klex trong Thần thoại Hi Lạp

1. Nàng An-cơ-men, một giai nhân tuyệt thế là vợ của Amphitriôn. Thần Dứt đã lập mưu ân ái với nàng. Sau đó nàng Ancơmen đẻ sinh đôi. Đứa con trai đầu gọi là An-xít tức là Hê-ra-klex, mang dòng máu thần Dứt. Đứa con trai thứ hai đặt tên là In-phi-klex, là con của Am-phi-tri-ôn.

Hê-ra - vợ của thần Dớt biết Dớt đã dan díu với một người trần, bèn nhờ nữ thần lừa đảo tên là A-fê làm cho Dớt lú lẫn đi, để Hê-ra xin Dớt một lời thề, đại ý: đứa trẻ nào thuộc dòng họ Pec-xê của Dớt, được sinh ra trong ngày hôm nay, nếu chào đời trước sẽ được quyền trị vì dòng họ mình. Hê-ra còn phù phép cho vợ của X-tê-nê-lốt thuộc dòng họ Pec-xê đẻ non ra một đứa con trai, đặt tên là ơ-rix-thê. Đứa trẻ tuy ốm yếu mà đầy uy quyền. Dớt biết mình bị mắc lừa thì đã muộn. Dớt ném nữ thần lừa đảo A-fê từ đỉnh núi Ô- lem-pơ xuống đất, bắt ở vĩnh viễn nơi cõi trần. Dớt giao ước với nữ thần Hê-ra là Hê-ra-klex chỉ thực hiện đủ 12 kì công dưới quyền sai khiến của ơ-rix-thê, sau đó trở thành bất tử.

Một hôm Hê-ra ngủ say, Dớt sai thần Hec-mét bế Hê-ra-klex đến bú trộm sữa nàng. Đứa bé bú no sữa thì Hê-ra tỉnh giấc, gạt đứa bé ra. Sữa Hê-ra phun trắng bầu trời làm thành dòng Ngân Hà từ đấy.
 
Có lần hai anh cm Hê-ra-klex ngủ trong nôi, Hê-ra sai con rắn độc rất to đến giết cả hai đứa bé còn quấn trong tã, In-phi-klex khóc thét lên, còn Hê-ra- klex giữ hai bàn tay bé bỏng mà đã cứng như thép, bóp chết con rắn độc.
 
Lớn lên Hê-ra-klex phạm lỗi phải đi chăn bò trên núi Xi-thê-rôn. Đứa con trai thần Dớt bị nữ thần Khoái Lạc và nữ thần Đạo Đức tìm mọi cách quyến rũ. Chàng nguyện theo nữ thần Đạo Đức để vượt qua số phận, giành vinh quang. Năm mười tám tuổi, Hê-ra-klex đã truy đuổi năm mươi ngày đêm con mãnh sư, giết chết con ác thú. Chàng lột da sư tử khoác lên mình, nhổ cây đại thụ đẽo thành cái chày khổng lồ. Thần A-pôn-lông thưởng cho chàng một chiếc cung thần với những mũi tên thần chưa hề cắm sai đích.
 
Heraklex đã giúp thành bang The-bơ đánh thắng quân On-khô-môn. Vua thành bang The-bơ đã gã đứa con gái của mình tên là Mê-ga-ra cho chàng. Hai vợ chồng sống hạnh phúc và đã sinh được tám đứa con. Hê-ra lại tìm cách đến hãm hại Hê-ra-klex, làm cho chàng hoá điên; trong con điên chàng đã giết chết tất cả đàn con của mình. Nữ thần tiên tri đã rửa tội cho chàng. Nữ thần đã đổi tên An-xít thành Hê-ra-klex từ đó, nghĩa đen “Nổi tiếng nhờ Hê-ra”.
 
Thần Apônlông bảo Hê-ra-klex phải đến làm nô lệ cho vua ơ-rix-thê trong suốt mười hai năm trời và phải lập được mười hai kì công thì mới sạch tội.
 
2. Mười hai kì công của Hê-ra-klex:
Ơ-rix-thê đày đoạ, sai khiến đủ điều. Vượt qua số phận và thử thách, chàng đã đem tài năng lập nên những kì công mà chưa có một vị thần nào trên thiên đình sánh kịp. Mười hai kì công đó là:
 
- Một, giết con sư tử ở Nê-me.
- Hai, giết con long xà của Lec-nơ.
- Ba đuổi bắt bầy ác điểu ở hồ X-tim-phan.
- Bốn, bắt sống con hươu cái trên núi Xe-ri-ni.
- Năm, bắt sống con bò mộng ở đảo K-rét.
- Sáu, bắt con lợn rừng ở Eri-man-thơ.
- Bảy, quét sạch chuồng bò của Au-giát.
- Tám, bắt đàn ngựa Đi-ô-mét.
- Chín, lấy chiếc thắt lưng của nữ hoàng Hip-pô-lit.
- Mười, đoạt đàn bò của Giê-ri-ôn.
- Mười một, lấy quả táo bằng vàng của các nàng Hex-pê-rit.
- Mười hai, bắt sống con chó Xéc-be ba đầu dưới địa ngục.

shoppe