Đăng ký

Soạn bài Kể chuyện: Người mẹ- Soạn tiếng việt lớp 3

Phân vai (người dẫn chuyện, bà mẹ, Thần Đêm Tối, bụi gai, hồ nước, Thần Chết) dựng lại câu chuyện Người mẹ.

BÀI LÀM

   1. Người dẫn chuyện:

   Bà mẹ chạy ra ngoài, hớt hãi gọi con. Suốt mấy đêm ròng thức trông con ốm, bà vừa thiếp đi một lúc, Thần Chết đã bắt nó đi.

   Thần Đêm Tối đóng giả một bà cụ mặc áo choàng đen bảo bà:

   2. Thần Đêm Tối:

- Thần Chết chạy nhanh hơn gió và chẳng bao giờ trả lại những người mà lão đã cướp đi đâu.

  *. Người dẫn chuyện:

   Bà mẹ khẩn khoản cầu xin Thần chỉ đường cho mình đuổi theo Thần Chết. Thần Đêm Tối chỉ đường cho bà. Đến một ngã ba đường, bà mẹ không biết phải đi lối nào. Nơi đó có một bụi gai bị tuyết bám đầy. Bụi gai bảo:

   3. Bụi gai:

   Tôi sẽ chỉ đường cho bà, nếu bà ủ ấm tôi.

   *. Người dẫn chuyện:

   Bà mẹ ôm ghì bụi gai vào lòng để sưởi ấm nó. Gai đâm vào da thịt bà, máu nhở xuống từng giọt đêm. Bụi gai đâm chồi, nảy lộc và nở hoa ngay giữa mùa  đông buốt giá: Bụi gai chỉ đường cho bà.

   Bà đến một hồ lớn. Không có một bóng thuyền. Nước hồ quá sâu. Nhưng bà nhất định vượt qua hồ để tìm con. Hồ bảo:

   4. Hồ nước:

   Tôi sẽ giúp bà, nhưng bà phải cho tôi đôi mắt. Hãy khóc di, cho đến khi đôi mắt rơi xuống!

* Người dẫn chuyện:

   Bà mẹ khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã, đến nỗi đôi mắt theo dòng lệ rơi xuống hồ, hóa thành hai hòn ngọc. Thế là bà được đưa đến nơi ồ lạnh lẽo của Thần Chết.

   Thấy bà, Thần Chết ngạc nhiên, hỏi:

  5. Thần Chết:

   Làm sao ngươi có thể tìm đến tận nơi đây?

  * Người dẫn chuyện:

   Bà mẹ trả lời:

  6. Người mẹ:

   - Vì tôi là mẹ. Hãy trả con cho tôi!