Đăng ký

Soạn bài Kể chuyên: Người liên lạc nhỏ- Soạn tiếng việt lớp 3

   Dựa vào các tranh ở SGK trang 144,TV3 tập I kể lại toàn bộ câu chuyện Người liên lạc nhỏ:

    Bức tranh1:

   Sáng tinh mơ, anh Đức Thanh đưa Kim Đồng đến chỗ hẹn. Ở đấy, có một ông Ké đã chờ sẵn. Ông nhìn Kim Đồng mỉm cười hiền hậu, nói;

    Nào, bác cháu ta cùng lên đường. Kim Đồng đi trước đi sau. Nếu có chuyện gì đáng ngờ thì Kim Đổng làm hiệu để ông Ké tránh vào bên đường

    Bức tranh 2

   Vừa đi qua một cái cầu bấc ngang con suối cạn thì gập Tây đồn đưa lính đi tuần. Kim Đổng ra hiệu bằng huýt sáo  của minh. Nghe tiếng huýt sáo, ông Ké biết có động, vội nép mình sau một tảng đá. Nhưng lũ lính đã trông thấy. Chúng nó kêu  ầm lên. Ổng Ké vội ngồi xuống thản nhiên như người đi đường mỏi chân gập táng đá phẳng ngồi nghỉ.

    Bức tranh 3:

   Bọn lính lớn tiếng hỏi:

  • Này, bé con đi đâu sớm thế?

   Kim Đồng nói to:

  • Tôi đón thầy mo này về cúng cho mẹ ốm.

   Nói xong, Kim Đồng quay lại gọi:

  • Già ơi Ta đi thôi! Đường về nhà cháu còn xá lắm

       Bức tranh 4:

   Lũ giặc tuy xảo quyệt nhưng đã bị Kim Đồng đánh lừa. Hai bác cháu lại ung dung lên đường.