Đăng ký

Soạn bài Kể chuyên: Người con của Tây Nguyên - Soạn tiếng việt lớp 3

   Kể lại từng đoạn của câu chuyện Người con của Tây Nguyên bằng lời của một nhận vật.

     1.  Đoạn 1:

   Tháng ba năm ấy, tôi nhận dược giấy của tinh mời đi dự Đại hội thi đua. Tôi đến tìm gặp anh Thế, nối: “Anh Thế ạ, nên đưa bok Pa đi dự Đại hội, bok Pa kể được nhiều hơn tô". Nghe tôi nói vậy, anh Thế cười và báo với tôi: "Tĩnh kêu anh đi đấy. Đi để học mà".

   2. Đoạn 2:

  Tôi đi dự Đại hội về giữa lúc Pháp đem quân đi càn quét lớn. Ban ngày, tôi chỉ huy dân làng đánh giặc. Ban đêm, dân làng tụ tập lại nghe tôi kể chuyện   Đại hội thi dua. Tôi nói với lũ làng: “Đất nước cửa mình bây giờ đã lớn mạnh rồi. Người Kinh người Thượng già trẻ gái trai đều đoàn kết lại đánh giặc và làm rẫy giỏi lấm. Trong Đại hội, tôi kể chuyện làng Kông Hoa của mình cho cán Đại hội nghe. Rồi cán bộ nói:

   Pháp đánh một trăm năm không thắng nổi đồng chí Núp và làng Kông Hoa đâu!

   Lũ làng nghe tôi nói vậy, ai cùng vui sướng, họ đứng dậy, đồng thanh nói:

   - Đúng đấy! Đúng đấy!”

    3. Đoạn 3:

   Tôi liền đem những thứ Đại hội tặng cho mọi người coi: “Một bức ảnh Bok Hồ vác cuốc đi làm rẫy, một bộ quần áo lụa của Bok Hồ, một lá cờ có thêu chữ, một huân chương cho cả làng, một huân chương cho tôi”. Không ai bảo- ai, mọi người đều đi rửa tay sạch sẽ rồi lần lượt cầm lên những thứ ngắm mãi không chán.