Đăng ký

Soạn bài Kể chuyện: Cậu bé thông minh - Soạn tiếng việt lớp 3

   Dựa vào các tranh đã vẽ (SGK TV3 tập I trang 5) hãy kể lại từng đoạn câu chuyện Cậu bé thông minh.

   1. Bức tranh 1. (Đoan 1:)

   Ngày xưa, có một vị vua muôn tìm người tài ra giúp nước. Vua cho sứ giả đi loan báo lệnh của vua: mỗi làng phải nộp cho vua một con gà trống biết đẻ. Nếu không có cả làng phải chịu tội.

    Nghe lệnh của vua ban ra, ai nấy đều lo sợ. Duy có một câu bé vẩn bình tĩnh. Cậu thưa với cha, đưa cậu lên kinh đô gặp Đức Vua, cậu sẽ lo được việc này. Người cha bèn thưa chuyện lại với dân làng. Mọi người bán tin bán ngờ nhưng cũng chu cấp tiền bạc để cha con cậu bé lên đường.

   Bức tranh 2. (Đoạn 2:)

   Khi đến trước cung vua, cậu bé bèn kêu khóc om sòm. Vua cho gọi vào, hỏi

   - Này, cậu bé kia, sao dám đến đây làm ầm ĩ lên thế?

   Cậu bé đáp:

   Muôn tâu Đức Vua! Bố con mới đẻ em bé, bắt con đi xin sữa cho em. Con không xin được, liền bị đuổi đi.

   Nghe cậu bé nói vậy, vua đập bàn, quát:

- A, thằng bé này láo, dám đùa với trẫm hả! Bố ngươi là đàn ông thì đẻ sao được!

   Cậu bé thôi khóc, bình tĩnh đắp:

   - Muôn tâu, vậy lí gì mà Đức Vua lệnh cho làng con phải nộp một con gà trông biết đẻ ạ?

   Vua bật cười, thầm khen cậu bé thông minh. Nhưng Vua còn muốn thử tài cậu lần nữa.

   Bức tranh 3. (Đoạn 3:)

   Hôm sau, nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ nhỏ, bảo cậu làm ba mâm cỗ. Cậu bèn đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu rồi nói:

- Xin ông về tâu lại với Đức Vua rèn cho tôi chiếc kim khâu này thành một con dao thật sắc để tôi xẻ thịt chim làm cỗ.

   Nhà vua biết là đă tìm được người tài, bèn gửi cậu vào trường để đào tạo thành người tài sau này giúp ích cho nước.