Đăng ký

Soạn bài Kể chuyện: Bài tập làm văn - Soạn tiếng việt lớp 3

   1. Sắp xếp lại các bức tranh theo đứng thứ tự câu chuyện.

   2. Kể lại câu chuyện theo trình tự các bức tranh đã được sắp xếp lại.

   1.  Trật tự các bức tranh cần phải sắp xếp lại như sau: 4 -2   -3-1

   2.  Kể lại nội dung các bức tranh sau khi đã sắp xếp lại:

    Bức tranh 1 (là bức tranh 4 được sắp xếp lại).

   Tôi loay hoay mất một lúc về đề bài tập làm văn mà cô ra: “Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ?” Và tôi đã viết: “Ớ nhà, em giúp đỡ mẹ, rất nhiều việc: lúc thì quét nhà, lúc thì rửa bát đĩa và còn giặt cả khăn mùi soa nữa.

   Bức tranh 2 (là bức tranh 2 được sắp xếp lại).

   Viết được đến đây thì tôi thấy bí. Bởi vì tất cả những việc mà tôi viết ra đều là những việc mà mẹ tôi thường làm. Tôi liếc nhìn sang bạn Liu-xi-a, thấy, bạn viết rất nhanh và khá dài. Rồi tôi bỗng nhở lại, có một lần mình đã giặt đôi bít tất. Và thế là tôi viết thêm: “Em còn giặt cả bít tất nữa”.

   Bức tranh 3 (là bức tranh 3 được sắp xếp lại).

   Quan sát mọi người xung quanh, thấy ai cũng viết nhiều, viết dài, còn mình thì quá ít. Tôi suy nghĩ rồi cố nặn ra, viết tiếp: “Em còn giặt cả quần áo lót, áo quần dài nữa. Rất nhiều việc mà em đã từng giúp mẹ”. Bài viết của tôi được cô giáo đọc cho cả lớp nghe. Tôi thật sự sung sướng.

   Bức tranh 4 (là bức tranh 1 được sắp xếp lại).

   Mấy bữa sau, vào ngày chủ nhật, mẹ tôi bảo:

   Sáng nay mẹ bận nhiều việc, con giặt áo sơ mi và quần áo lót đi nhé!

  Nghe mẹ tôi nói vậy, tôi ngạc nhiên đến vô cùng. Nhưng sau đó, tôi bỗng nhớ đến bài tập làm văn của mình đã viết mấy ngày trước đây. Và thế là tôi vui vẻ bưng thau đồ đi giặt