Đăng ký

Soạn bài Viết đơn- Soạn văn lớp 6

660 từ Soạn bài

     Câu 1. Từ những ví dụ cụ thể trong mục 1.1 SGK, em hãy rút ra nhận xét khái quát khi nào thì cần viết đơn, hoặc vì sao cần viết đơn?

    Trường hợp thứ tư có thể viết đơn, cũng có thể đến gặp Ban giám hiệu trình bày ý kiến và xin cấp lại giấy chứng nhận tốt nghiệp Tiểu học.

   Câu 2: Trong những trường hợp ở mục 2.1. SGK, trường hợp nào phải viết đơn, viết gửi ai?

  •  Trường hợp mất xe đạp cần viết đơn báo công an.
  • Trường hợp xin học lớp nhạc, học tại trường có thể đến ban tổ chức các lớp học này, xin ghi tên, không có đơn cũng được.
  • Muốn trình bày việc lộn xộn trong giờ Toán thì gặp thầy nói rõ sự việc, không cần viết đơn.
  • Muốn xin học tại nơi ở mới cần viết đơn.

     Câu 3: Hãy đọc hai mẫu đơn trong SGK và cho biết các mục trong đơn này được trình bày như thế nào. Theo em, cả hai mẫu đơn có những điểm gì giống nhau và khác nhau? Những phần nào là quan trọng không thể thiếu được trong cả hai mẫu đơn?

    Qua hai mẫu đơn trên, ta thấy các mục được trình bày theo thứ tự như sau:

     Quốc hiệu

     Tên đơn

     Nơi gửi đơn

     Họ tên, nơi công tác hoặc nơi ở của người gửi

    Sự viêc, lí do, nguyện vọng cần trình bày trong đơn

    Cam đoan và cảm ơn

    Ngày tháng năm và nơi làm đơn

    Người gửi đơn kí tên.

   • Hai lá đơn trên giống nhau về cơ bản nhung đơn theo mẫu có thêm một vài chi tiết tỉ mĩ hơn như: dân tộc, trình độ văn hóa, trình độ ngoại ngữ.

   • Phần quan trọng mà đơn nào cũng phải có là:

   Quốc hiệu 

   Tên đơn

   Nơi gửi đơn

   Họ tên và nơi ở của người gửi 

   Sự việc, lí do, nguyện vọng

   Lời cám ơn. Ngày tháng năm

  Kí tên