Đăng ký

Hướng dẫn soạn bài Từ đồng nghĩa

89 từ Soạn bài

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG

Từ thuần Việt

Từ Hán Việt đồng nghĩa

Từ thuần Việt

Từ Hán Việt đồng nghĩa

gan dạ

 
của cải

 
nhà thơ

 
nước ngoài

 
mổ xẻ

 
chó biển

 
đòi hỏi

 
năm học

 
loài người

 
thay mặt

 

- máy thu thanh

- xe hơi

- sinh tố

- dương cầm

shoppe