Đăng ký

Soạn bài Sông núi nước Nam- Soạn văn lớp 7

1,096 từ Soạn bài

   1: Căn cứ vào lời giới thiệu sơ lược về thể thơ thất ngôn tứ tuyệt ở chú thích để nhận dạng thể thơ của bài Sông núi nước Nam về số câu, số chữ trong câu, cách hiệp vần.

   Nguyên văn bài Nam quốc sơn hà là bài thơ chữ Hán dược làm theo thể thất ngôn tứ tuyệt Đường luật (bốn câu, mỗi câu bảy chữ, vần ở chữ cuối câu 1, câu 2 và câu 3).

2: Sông núi nước Nam được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta viết bằng thơ. Vậy thế nào là một tuyên ngôn độc lập? Nội dung tuyên ngôn độc lập trong bài thơ này là gì?

   Sông núi nước Nam được coi như là bản Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên của nước ta viết bằng thơ. Tuyên ngôn Độc lập là lời tuyên bố về chủ quyền của một đất nước và khẳng định không một thế lực nào được xâm phạm. Nội dung Tuyên ngôn Độc lập gồm có hai ý:

  • Khẳng định chủ quyền, nước Nam là của người Nam (hai câu đầu).
  • Kẻ thù không được xâm phạm (hai câu sau).

3: Sông núi nước Nam là một bài thơ thiên về sự biểu ý (bày tỏ ý kiến). Vậy nội dung biểu ý đó được thể hiện theo một bố cục như thế nào? Hãy nhận xét về bố cục và cách biểu ý đó?

   Sông núi nước Nam là một bài thơ thiên về sự biểu ý (bày tỏ ý kiến).

   Bố cục có thể phân làm hai phần: hai câu đầu, khẳng định chủ quyền; hai câu sau, kiên quyết bảo vệ chủ quyền. Bố cục như thế rất rõ ràng và chặt chẽ, lời nói chắc nịch dứt khoát theo mạch ý hết sức tự nhiên: có chủ quyền và bảo vệ chủ quyền.

   4: Ngoài biểu ý, Sông núi nước Nam có biểu cảm (bày tỏ cảm xúc) không? Nếu có thì thuộc trạng thái nào? (lộ rõ, ẩn kín). Hãy giải thích tại sao em chọn trạng thái đó? (Giải bài tập ngữ văn lớp 7)

   Sông núi nước Nam là một bài thơ, cho nên, tuy thiên về sự biểu ý, nó vẫn có biểu cảm (bày tỏ, cảm xúc) ẩn kín vào bên trong ý tưởng. Vì tác giả không bộc lộ cảm xúc một cách trực tiếp. Người đọc phải nghiền ngẫm mới thây cảm xúc yêu nước mãnh liệt thể hiện trong đó.

   5. Qua các cụm từ: “tiệt nhiên", “định phận tại thiên thư?, “hành khan thủ hại hư" ta thây giọng điệu bài thơ thể hiện khí phách anh hùng, tinh thần bất khuất của dân tộc

        LUYỆN TẬP

  1. Sở dĩ không nói "Nam nhân cư" mà nói “Nam đế cư**, vì nói “Nam đế" là một cách khẳng định đất nước cổ sông núi bờ cõi riêng, đất nước có chủ quyền. Không có chủ quyền thì không thể có “đế"được. Hơn nữa, xưa kia các vua Tàu chỉ xem nước họ là nước lớn và tự xưng là “đế" còn nước Nam ta cũng như các nước chư hầu chỉ là các nước nhỏ, vua chỉ được gọi là “vương”, vì thế nói “Nam đế” là một cách xem nước ta cũng ngang hàng, cũng có chủ quyền như nước Tàu vậy.
  2. Học thuộc bài thơ