Đăng ký

Soạn bài Ôn tập văn bản biểu cảm, đánh giá- Soạn văn lớp 7

837 từ Soạn bài

    1. Văn biểu cảm khác văn miêu tả ở điểm nào?

   Nếu văn miêu tả nhằm tái hiện lại đối tượng (người, vật, cảnh vật) sao cho người khác cảm nhận được nó thì văn bản biểu cảm miêu tả đối tượng nhằm mượn nhừng đặc điểm, phẩm chất của nó để nói lên suy nghĩ, cảm xúc của mình.

   Chính vì vậy, văn biểu cảm thường sử dụng các biện pháp tu từ so sánh, ẩn dụ, nhân hóa.

   2. Văn biểu cảm khác văn tự sự ở điểm nào?

   Nếu văn tự sự nhằm kể lại một câu chuyện, một sự việc có diễn biến nguyên nhân kết quả thì văn biểu cảm của tự sự chỉ để làm nền nói lên cảm xúc qua sự việc.

   Chính vì vậy, tự sự trong văn biểu cảm thường hồi tưởng những sự việc trong quá khứ những sự việc để lại ấn tượng sâu sắc, chứ không cần đi sâu vào nguyên nhân, kết quả.

   3. Tự sự và miêu tả có vai trò gì trong văn biểu cảm?

   Tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm đóng vai trò làm giá đỡ cho người viết bộc lộ tình cảm. Nếu không có tự sự, miêu tả, tình cảm người viết sẽ mơ hồ không cụ thể bởi lẽ tình cảm, cảm xúc của con người luôn nảy sinh từ sự việc, cảnh vật cụ thể.

   4. Với một đề bài biểu cảm cho trước, người ta phải tiến hành các bước như thế nào để tạo lập một văn bản?

   Với đề bài văn biểu cảm: Cảm nghĩ mùa xuân ta có thể thực hiện bài làm qua các bước sau:

  • Tìm hiểu đề.
  • Lập ý (xác định biểu hiện những tình cảm gì, đôi với nghĩa hợp cảnh gì).
  • Lập dàn bài.
  • Viết thành bài.
  • Đọc lại và sửa chữa.

    Cảm nghĩ mùa xuân có thể có các ý nghĩa sau:

  • Mùa đem lại một tuổi mới. Đối với thiếu nhi, thiếu niên, mùa xuân là mùa đánh dấu sự trưởng thành.
  • Mùa đâm chồi nảy lộc, sinh sôi nảy nở của thực vật và muôn loài.
  • Mùa mở đầu cho một năm, một dự trù, một hoạch định...

   5. Bài văn biểu cảm thường dùng những biện pháp tu từ nào? Tại sao người ta nói ngôn ngữ văn biểu cảm gần với thơ?

   Bài văn biểu cảm thường sử dụng các biện pháp tu từ: so sánh, ẩn dụ, nhân hóa, điệp ngữ.

Đúng là ngôn ngữ biểu cảm gần với ngôn ngữ thơ.

 

 

shoppe